Welkom  op  de  website  van  G E O R G I E N   W Y B E N G A                           

Exposities

Van 30 november 2017 tot 25 januari 2018 exposeert Georgien Wybenga met haar  " buiten-schilderen-op papier schilderijen-collectie"  
van het Noordhollands Duinreservaat in het theehuis van de Tuin van Kapitein Rommel aan de Stationsweg 3 in Castricum  

Website:   tuinvankapiteinrommel

                                                                                                                                                                                                                                         

De expostitie werd geopend door Henny Weima, de muziek werd verzorgd door Ariane.
Foto's: LuRoFotoStudio

Hieronder een kort fotoverslag van de opening  expositie in de KOP van WaZ op 11 juni 2017